Webbdesign: mangro@tele2.se

Tomterna 1-5 är aktuella för försäljning i etapp 1. Dessa ligger i södra delen av området.

Detaljplanen omfattar 6 områden. Totalt är hela området inplanerat för ca 31 tomter.

Tomt 1   175.000:-  ca 805kvm viss utsikt över sjön Ensen

Tomt 2   219.000:-  ca 683kvm

Tomt 3   250.000:-  ca 780kvm

Tomt 4   260.000:-  ca 824kvm

Tomt 5   205.000:-  ca 950kvm viss utsikt över sjön Ensen

 

El, vatten, avlopp tillkommer på ovanstående priser.

OBS! Bygglov finns på tomt 3.

Tomterna är från ca 700 till ca1000 kvm stora.

Reglering av yta sker efter avstyckning.

Detaljplan gäller.

 

Tomterna 1-5 är aktuella för försäljning i etapp 1.